Om Salutogenesis.dk

Virksomhedsledere og investorer har heldigvis stigende fokus på at balancere virksomheders udvikling over flere tidshorisonter. Det er en forudsætning for at præstere både gode resultater og sundhed, men det er også en af de vanskeligste udfordringer i dag.

Der skal leveres gode resultater på kort sigt, men ledelsen skal balancere mellem de taktiske kortsigtede beslutninger og det strategiske sigte, som  sikrer at vækstmuligheder, kompetencer og aktiver bliver konverteret til fremtidig indtjening.

SALUTOGENESIS begrebet omhandler læren om sundhed og dens udvikling. Medicinsk sociolog Aaron Antonovsky introducerede begrebet for mere end 25 år siden. Antonovsky’s studier har bidraget til vores forståelse af forholdet mellem menneskelig sundhed og stres. Nu står vi overfor et paradigme skifte i forhold til sundhed i virksomheder. Målet med Salutogenesis.dk er at skabe forståelse for sundhed i virksomheder, og at fremme ord, begreber og viden igennem publicering af artikler, som fra forskellige perspektiver belyser muligheder i at skabe flere sunde virksomheder, og risici forbundet med ikke at være bevidst om sundhedens betydning for virksomheders langsigtede overlevelse.